bet356平台

jbxsjs.cn Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Cihan Fotoğrafçılık Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. (aşağıda kısaca “Cihan Digital” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve jbxsjs.cn Gizlilik ’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, jbxsjs.cn’da da (aşağıda kısaca “Cihan Digital” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Cihan Digital üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Cihan Digital, bu Politika’yı Cihan Digital’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

bet356平台Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için ve adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.  
 

Cihan Digital'e göre, Cihan Digital çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Cihan Digital çerezleri, Cihan Digital tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Cihan Digitalbet356平台’i terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Cihan Digitalbet356平台’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Cihan Digital’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Cihan Digital’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Cihan Digital üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
Cihan Digital’i analiz etmek ve Cihan Digital’in performansını arttırmak. Örneğin, Cihan Digital’i ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Cihan Digital’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Cihan Digital’i ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Cihan Digital üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Cihan Digital için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Cihan Digital’in çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Cihan Digital’in çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.


Cihan Digitalbet356平台’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  


Ziyaretçiler, Cihan Digital’i görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Cihan Digital’e erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.


bet356平台 Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için

bet356平台Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için

bet356平台Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler üzerinden yönetilebilir.

bet356平台Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Cihan Digital’e başvurarak, kendirleriyle ilgili,

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

bet356平台* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

bet356平台* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Cihan Digital, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

Cihan Digital, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Cihan Digital’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Cihan Digital’in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Cihan Digital, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Cihan Digital’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 21/06/2017

Oturum Çerezleri   Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Cihan Digital’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Cihan Digital’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler

  Kalıcı çerezler Cihan Digital’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.


bet356平台   Kalıcı çerezlerin bazı türleri Cihan Digital’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.


  Kalıcı çerezler sayesinde Cihan Digital, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Cihan Digital tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
bet356平台  

Oturum Çerezleri   Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Cihan Digital’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Cihan Digital’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler

bet356平台  Kalıcı çerezler Cihan Digital’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.


  Kalıcı çerezlerin bazı türleri Cihan Digital’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.


  Kalıcı çerezler sayesinde Cihan Digital, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Cihan Digital tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
bet356平台  

 

Teknik Çerezler   Teknik çerezler ile Cihan Digital’in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri   Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Cihan Digital’e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Cihan Digitall’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri   Cihan Digital’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri   Kullanıcıların tercihlerini farklı Cihan Digital sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler   Analitik çerezler ile Cihan Digital’i ziyaret edenlerin sayıları, Cihan Digital’de görüntülenen sayfaların tespiti, Cihan Digital ziyaret saatleri, Cihan Digitall sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Cihan Albüm

Cihan Albüm son teknoloji baskı ve üretim sistemlerimiz, her birisi sahasında uzman deneyimli personelimiz, fotoğrafçılık altyapımız ve deneyimimiz sayesinde fotoğraflarınızın önemini ve değerini çok iyi biliyor, fotoğraflarınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak ürün çeşitlerimiz ve baskı çözümlerimiz ile, size, sizin gibi düşünerek hizmet ediyoruz.

太阳城3注册盛世高频网盛通诚信网bet356体育官网千亿国际体育